فروش تجهیزات برق صنعتی

نامی صنعت

محصولات محصولات

دیودها,Diod

دیودها,Diod

بازدید: 57 // منبع: // تاریخ: پنج شنبه 16 مهر 1394

خلاصه: انواع ديود 1.يكسوساز 2.زنر 3.نوري 4.نوراني 5.خازني

متن کامل: ساختار ديود به هر پيوند PN يك ديود مي گويند كه به دو سر آن دو قطعه سيم فلزي جهت اتصال به مدار خارجي تعبيه گرديده و مجموعه ان داخل يك پوشش مناسب قرار داده شده است. همچنين ديود يك المان غير خطي يك طرفه است يعني هنگامي كه كه در مدار قرار مي گيرد بايد آند و كاتد آن در نظر گرفته شود. اگر آند در ديود به ولتاژي بزرگتر از كاتد وصل شود آنگاه در باياس مستقيم است و در غير اين صورت در باياس معكوس قرار دارد. انواع ديود 1.يكسوساز 2.زنر 3.نوري 4.نوراني 5.خازني كه هر يك از اين ديودها كاربرد و ويژگي هاي خاص خود را دارد. ديود يكسوساز(Rectifier) براي يكسوسازي و حفاظت در مقابل پلاريته اشتباه به كار مي رود. ديود زنر(Zener) اين ديود به منظور استفاده در ناحيه شكست معكوس ساخته مي شود و چون به صورت معكوس باياس مي شود كاتد ان به قطب مثبت منبع ولتاژ و آند آن به قطب منفي وصل مي شود در اين صورت جهت جريان از كاتد به آند خواهد بود. از ديود زنر جهت تثبيت ولتاژ در تنظيم كننده هاي ولتاژ استفاده مي شود ديود نوري(photo) يك پيوند PN معمولي است. كه در داخل يك پوشش پلاستيكي كه يك سوي آن شفاف مي باشد قرار گرفته است و مقدار جرياني كه از خود عبور مي دهد بستگي به مقدار نوري دارد كه به آن مي رسد. اين ديود از جمله در شمردن اشيا در خط توليد، خواندن اطلاعات كارتهاي سوراخ شده كامپيوتري، كليدهاي نوري و ...كاربرد دارد. ديود نوراني(LED) اين ديود از بلور نيمه هادي گاليم_آرسنيك ساخته مي شود و در آن تركيب هر الكترون آزاد و حفره به صورت تابش يك فوتون نوري است و مانند ديود معمولي به صورت مستقيم باياس مي گردد. اين ديود در نمايشگرهاي ديجيتالي و مخابرات فيبر نوري كاربرد دارد. ديود خازني با تغذيه معكوسي كه به آن داده مي شود يك حالت خازني بين دو قسمت PN ايحاد مي شود كه مقدار ظرفيت اين خازن ايجاد شده بستگي به مقدار ولتاژ معكوس اعمال شده به اين ديود دارد. از اين ديود براي تنظيم ولتاژ مدارات تشديد LC در نوسانسازها و نيز در مدارهاي مدولاسيون فركانس استفاده مي شود. روش هاي نام گذاري ديودها: استاندارد آمريكايي: شماره گذاري ديودها از 1N4001 شروع و ادامه پيدا مي كند. استاندارد اروپايي: نام هر ديود با دو حرف لاتين شروع و به يك شماره ختم مي شود. استاندارد ژاپن: شماره گذاري با 1s شروع و به يك شماره ختم مي شود.

بــرنــدهــا

به منظور اطلاع از آخرین قیمت ها و محصولات جدید اضافه شده، می توانید در خبرنامه سایت عضو شوید عضویت در خبرنامه