نامی صنعت

محصولات محصولات

استعلام قیمت

RIA16-AA1B, RIA16-AA1B,RIA16,Loop-powered indicator,indicator,Loop,Excellently readable indication of 4…20 mA signal with trend bar graph for a better process overview,Instrument,Endress,Endress+Hauser,Hauser,Endress+Hauser Products,Products,namisanat,NAMI SANAT Co,Field Indicator RIA16 Excellently readable indication of 4…20 mA signal with trend bar graph for a better process overview, RIA16-AA1,RIA16-AA,RIA16-A,RIA16,RIA1,RIA,RI,A,شاخص زمینه RIA16 اندازه گیری و ابزار دقیق,ابزار دقیق,اندازه گیری,تجهیزات صنعتی نامی صنعت,نامی صنعت,منبع تغذیه,سیگنال,محصولات نامی صنعت,صنعتی,صنعت,نشانه های عالی قابل خواندن سیگنال 4… 20 میلی آمپر با نمودار نوار روند برای یک مرور کلی روند بهتر,                                                 RIA16-AA1B, RIA16-AA1B,RIA16,Loop-powered indicator,indicator,Loop,Excellently readable indication of 4…20 mA signal with trend bar graph for a better process overview,Instrument,Endress,Endress+Hauser,Hauser,Endress+Hauser Products,Products,namisanat,NAMI SANAT Co,Field Indicator RIA16 Excellently readable indication of 4…20 mA signal with trend bar graph for a better process overview, RIA16-AA1,RIA16-AA,RIA16-A,RIA16,RIA1,RIA,RI,A,شاخص زمینه RIA16 اندازه گیری و ابزار دقیق,ابزار دقیق,اندازه گیری,تجهیزات صنعتی نامی صنعت,نامی صنعت,منبع تغذیه,سیگنال,محصولات نامی صنعت,صنعتی,صنعت,نشانه های عالی قابل خواندن سیگنال 4… 20 میلی آمپر با نمودار نوار روند برای یک مرور کلی روند بهتر,                                                 RIA16-AA1B, RIA16-AA1B,RIA16,Loop-powered indicator,indicator,Loop,Excellently readable indication of 4…20 mA signal with trend bar graph for a better process overview,Instrument,Endress,Endress+Hauser,Hauser,Endress+Hauser Products,Products,namisanat,NAMI SANAT Co,Field Indicator RIA16 Excellently readable indication of 4…20 mA signal with trend bar graph for a better process overview, RIA16-AA1,RIA16-AA,RIA16-A,RIA16,RIA1,RIA,RI,A,شاخص زمینه RIA16 اندازه گیری و ابزار دقیق,ابزار دقیق,اندازه گیری,تجهیزات صنعتی نامی صنعت,نامی صنعت,منبع تغذیه,سیگنال,محصولات نامی صنعت,صنعتی,صنعت,نشانه های عالی قابل خواندن سیگنال 4… 20 میلی آمپر با نمودار نوار روند برای یک مرور کلی روند بهتر,

RIA16-AA1B

Endress+Hauser / Endress+Hauser

گروه: اندازه گیری و ابزاردقیق

زیرگروه: محصولات Endress+Hauser

زیرزیرگروه: محصولات Endress+Hauser

برند: Endress+Hauser

توضیحات:

RIA16-AA1B

RIA16
Loop-powered indicator

Excellently readable indication of 4…20 mA signal with trend bar graph for a better process overview

DATASHEET

محصولات مشابه

به منظور اطلاع از آخرین قیمت ها و محصولات جدید اضافه شده، می توانید در خبرنامه سایت عضو شوید عضویت در خبرنامه