نامی صنعت

محصولات محصولات

استعلام قیمت

TR1 EBERLE, TR1 EBERLE,TR1 EBERL,TR1 EBE,TR1 EB,TR1 E,TR1 ,TR,T,نامی صنعت,تجهیزات صنعتی, برق صنعتی,namisanat,,نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,MEASUREMENT &INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق,MEASUREMENT,INSTRUMENT,اندازه گیری ,ابزار دقیق,SENSOR,TR1 EBERLE, TR1 EBERLE,TR1 EBERL,TR1 EBE,TR1 EB,TR1 E,TR1 ,TR,T,نامی صنعت,تجهیزات صنعتی, برق صنعتی,namisanat,,نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,MEASUREMENT &INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق,MEASUREMENT,INSTRUMENT,اندازه گیری ,ابزار دقیق,SENSOR,TR1 EBERLE, TR1 EBERLE,TR1 EBERL,TR1 EBE,TR1 EB,TR1 E,TR1 ,TR,T,نامی صنعت,تجهیزات صنعتی, برق صنعتی,namisanat,,نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,MEASUREMENT &INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق,MEASUREMENT,INSTRUMENT,اندازه گیری ,ابزار دقیق,SENSOR,

TR1 EBERLE

Schneider / Schneider

گروه: اندازه گیری و ابزاردقیق

زیرگروه: سنسور

زیرزیرگروه: سایر سنسورها

برند: Schneider

توضیحات:

TR1 EBERLE

SENSOR

10A     250V

220V 50Hz

 

محصولات مشابه