نامی صنعت

محصولات محصولات

استعلام قیمت

MTL7787, MTL7787,MTL7787,MTL77,MTL7,MTL,MT,M, ,نامی صنعت,تجهیزات صنعتی برق صنعتی,namisanat,نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,IFM,ind.power,برق صنعتی ,ind,power,برق, صنعتی ,Analogue input, (low-level), Resistance temperature detectors, Thermocouples, ac sensors, 7755ac, 7756ac, 7760ac, Analogue, output, Controller outputs, one line earthed, Controller outputs, neither line earthed, 7728+, 7787+, dc power supply, 26V 20-35V Analogue, input, (high-level), Transmitters, 2-wire, 4–20mA 7787+ 7706, Digital (on/, off) input, Switches 7787+ 7707+, 7741-44, Digital (on/, off) output, Solenoids, alarms, LEDs 7728+ 7707+,MTL7787, MTL7787,MTL7787,MTL77,MTL7,MTL,MT,M, ,نامی صنعت,تجهیزات صنعتی برق صنعتی,namisanat,نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,IFM,ind.power,برق صنعتی ,ind,power,برق, صنعتی ,Analogue input, (low-level), Resistance temperature detectors, Thermocouples, ac sensors, 7755ac, 7756ac, 7760ac, Analogue, output, Controller outputs, one line earthed, Controller outputs, neither line earthed, 7728+, 7787+, dc power supply, 26V 20-35V Analogue, input, (high-level), Transmitters, 2-wire, 4–20mA 7787+ 7706, Digital (on/, off) input, Switches 7787+ 7707+, 7741-44, Digital (on/, off) output, Solenoids, alarms, LEDs 7728+ 7707+,

MTL7787

MTL / MTL

گروه: برق صنعتی

زیرگروه: رله

زیرزیرگروه: سایر رله ها

برند: MTL

توضیحات:

MTL7787

Relay

DATASHEET

محصولات مشابه