نامی صنعت

محصولات محصولات

استعلام قیمت

3051-3001 PRESSURE TRANSMITTER, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک 3051-3001 PRESSURE TRANSMITTER,3051-3001 PRESSURE TRANSMITTE,3051-3001 PRESSURE TRANSMITT,3051-3001 PRESSURE TRANSMIT,3051-3001 PRESSURE TRANSMI,3051-3001 PRESSURE TRANSM,3051-3001 PRESSURE TRANS,3051-3001 PRESSURE TRAN,3051-3001 PRESSURE TRA,3051-3001 PRESSURE TR,3051-3001 PRESSURE T,3051-3001 PRESSURE ,3051-3001 PRESSUR,3051-3001 PRESSU,3051-3001 PRESS,3051-3001 PRES,3051-3001 PRE,3051-3001 PR,3051-3001 P,3051-3001,3051-300,3051-30,3051-3,3051-,3051,305, MICRO MOTION,EMERSON,TRANSMITTER,SENSOR,ROSEMOUNT,PRESSURE,FLOW TRANSMITTER,GOOGLE, ,گوگل,رزمونت,پرشر,اندازه گیری و ابزار دقیق,فلو ترنسمیتر,,صنعتی ,فنی,ابزار صنعتی,سوپر صنعت,میکرو موشن,امرسون,ترنسمیتر,سنسور3051-3001 PRESSURE TRANSMITTER, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک 3051-3001 PRESSURE TRANSMITTER,3051-3001 PRESSURE TRANSMITTE,3051-3001 PRESSURE TRANSMITT,3051-3001 PRESSURE TRANSMIT,3051-3001 PRESSURE TRANSMI,3051-3001 PRESSURE TRANSM,3051-3001 PRESSURE TRANS,3051-3001 PRESSURE TRAN,3051-3001 PRESSURE TRA,3051-3001 PRESSURE TR,3051-3001 PRESSURE T,3051-3001 PRESSURE ,3051-3001 PRESSUR,3051-3001 PRESSU,3051-3001 PRESS,3051-3001 PRES,3051-3001 PRE,3051-3001 PR,3051-3001 P,3051-3001,3051-300,3051-30,3051-3,3051-,3051,305, MICRO MOTION,EMERSON,TRANSMITTER,SENSOR,ROSEMOUNT,PRESSURE,FLOW TRANSMITTER,GOOGLE, ,گوگل,رزمونت,پرشر,اندازه گیری و ابزار دقیق,فلو ترنسمیتر,,صنعتی ,فنی,ابزار صنعتی,سوپر صنعت,میکرو موشن,امرسون,ترنسمیتر,سنسور3051-3001 PRESSURE TRANSMITTER, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک 3051-3001 PRESSURE TRANSMITTER,3051-3001 PRESSURE TRANSMITTE,3051-3001 PRESSURE TRANSMITT,3051-3001 PRESSURE TRANSMIT,3051-3001 PRESSURE TRANSMI,3051-3001 PRESSURE TRANSM,3051-3001 PRESSURE TRANS,3051-3001 PRESSURE TRAN,3051-3001 PRESSURE TRA,3051-3001 PRESSURE TR,3051-3001 PRESSURE T,3051-3001 PRESSURE ,3051-3001 PRESSUR,3051-3001 PRESSU,3051-3001 PRESS,3051-3001 PRES,3051-3001 PRE,3051-3001 PR,3051-3001 P,3051-3001,3051-300,3051-30,3051-3,3051-,3051,305, MICRO MOTION,EMERSON,TRANSMITTER,SENSOR,ROSEMOUNT,PRESSURE,FLOW TRANSMITTER,GOOGLE, ,گوگل,رزمونت,پرشر,اندازه گیری و ابزار دقیق,فلو ترنسمیتر,,صنعتی ,فنی,ابزار صنعتی,سوپر صنعت,میکرو موشن,امرسون,ترنسمیتر,سنسور

3051-3001 PRESSURE TRANSMITTER

Rosemount / Rosemount

گروه: اندازه گیری و ابزاردقیق

زیرگروه: پرشر/پرشر ترنسمیتر

زیرزیرگروه: ترنسمیتر

برند: Rosemount

قیمت واحد: برای اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید.

توضیحات:

3051-3001 PRESSURE TRANSMITTER

ROSEMOUNT

TRANSMITTER

SUPPLY 10.5-55 VDC

MAX W.P  250BAR

محصولات مشابه