نامی صنعت

محصولات محصولات

استعلام قیمت

cm442-3pq7/0, ,DANFOSS,ind.electronics,الکترونیک صنعتی, MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک-پنوماتیک, واردات قطعات , واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور FMU90-R11CA111AA3A,FMU90-R11CA111AA,FMU90-R11CA111A,FMU90-R1,FMU90-R,FMU9,FMU, FMU90-R11,  Transmitter  E+H cm442-3pq7 0,cm442-3pq7,cm442-3pq,cm442-3,cm442-,cm44,cm4,cm,C,cm442-3pq7/0, ,DANFOSS,ind.electronics,الکترونیک صنعتی, MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک-پنوماتیک, واردات قطعات , واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور FMU90-R11CA111AA3A,FMU90-R11CA111AA,FMU90-R11CA111A,FMU90-R1,FMU90-R,FMU9,FMU, FMU90-R11,  Transmitter  E+H cm442-3pq7 0,cm442-3pq7,cm442-3pq,cm442-3,cm442-,cm44,cm4,cm,C,

cm442-3pq7/0

Endress+Hauser / Endress+Hauser

گروه: اندازه گیری و ابزاردقیق

زیرگروه: محصولات Endress+Hauser

زیرزیرگروه: محصولات Endress+Hauser

برند: Endress+Hauser

قیمت واحد: 450,000,000 ریال

موجودی: 4

توضیحات:

cm442-3pq7 0

transmitter

E+H

محصولات مشابه